Người mỹ

Article

May 23, 2022

Người Mỹ hoặc người Mỹ là người của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, cả người Mỹ bản địa và công dân Hoa Kỳ. Người Mỹ được phân loại dựa trên quyền công dân nếu họ được tạo thành từ các dân tộc và quốc tịch khác nhau. Ngoại trừ dân số người Mỹ bản địa, nói chung tất cả người Mỹ hoặc tổ tiên của họ đã nhập cư vào Hoa Kỳ trong năm thế kỷ qua. Mặc dù thành phần đa sắc tộc của nó, văn hóa chung của hầu hết người Mỹ là văn hóa Mỹ thống trị, văn hóa phương Tây phần lớn có thể được kết hợp với truyền thống của những người nhập cư phương Tây và Bắc Âu. Vì nhiều người trong số họ sống rải rác trên khắp Châu Mỹ Latinh, Bắc Mỹ, Châu Âu, cũng như Châu Á và Thái Bình Dương, ước tính có khoảng ba đến bảy triệu người Mỹ nhập cư sống ở nước ngoài và sống như những người Mỹ xa xứ.

Thư viện

Các bài viết liên quan

Địa lý con người của Hoa Kỳ

Tài nguyên