Một loài khả thi

Article

May 23, 2022

Loài sống được là loài sinh vật đã được biết đến nhiều và có số lượng quần thể phong phú hoặc ổn định. Phân loại nguy cấp của nó là “Ít quan tâm nhất” (LC) theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Theo IUCN, ví dụ, con người, cặp hở, túi có mũ trùm đầu và sa giông mào lớn là những loài có thể sống được. Trong một đánh giá về nguy cơ tuyệt chủng được công bố vào năm 2010, tổng cộng 76,8% các loài ở Phần Lan được xếp vào loại có thể sống được. Trong cuộc đánh giá nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2000, 68,2% động vật có xương sống, 83% động vật không xương sống, 76,8% thực vật hình ống, 69,5% bào tử và 83,8% nấm được phân loại là có thể sống được ở Phần Lan.

Nguồn

Lahti, Kimmo & Rönkä, Antti: Sinh học: Hệ sinh thái môi trường. Helsinki: Tài liệu học tập WSOY, 2006. ISBN 951-0-29702-X.

Tài liệu tham khảo

Ở những nơi khác về chủ đề này Hình ảnh hoặc các tệp khác về Các loài Sống động trên Wikimedia Commons