Tổng thống Philippines

Article

May 23, 2022

Tổng thống Philippines là nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của Philippines. Tổng thống được bầu bằng phương thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp với nhiệm kỳ sáu năm, cùng một người không được làm tổng thống quá một nhiệm kỳ. Chủ tịch và Phó chủ tịch sẽ được bỏ phiếu riêng. Nếu không có ứng cử viên nào đạt được đa số tuyệt đối, vòng hai sẽ được tổ chức.

Xem thêm

Danh sách các tổng thống của Philippines

Nguồn

Ở những nơi khác về chủ đề này Hình ảnh hoặc các tệp khác về Tổng thống Philippines trên Wikimedia Commons