Nato

Article

May 23, 2022

NATO hay NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương; OTAN) là một liên minh quân sự và chính trị của 30 người Châu Âu và Bắc Mỹ. NATO được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 theo Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, được ký kết tại Washington, Hoa Kỳ, là tên của NATO. Điều lệ. NATO được thành lập vì mối đe dọa của Liên Xô đối với phương Tây. Đổi lại NATO, Liên Xô thành lập Hiệp ước Warsaw. Trụ sở chính của NATO đặt tại Brussels, Bỉ.

Hành động

Nhiệm vụ chính của NATO là bảo vệ các giá trị chung của các thành viên, đó là dân chủ, tôn trọng tự do cá nhân, pháp quyền và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Các mục tiêu này sẽ đạt được thông qua sự đoàn kết giữa các Quốc gia Thành viên. NATO chịu trách nhiệm về an ninh và tự do của các thành viên về mặt chính trị và cuối cùng là quân sự. Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công như vậy, mỗi Quốc gia thành viên sẽ có quyền tự vệ một mình hoặc trong Liên minh, theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, và sẽ bảo vệ Quốc gia bị tấn công riêng lẻ và với các Quốc gia thành viên khác bằng cách bất kỳ phương tiện nào mà nó cho là phù hợp, bao gồm cả lực lượng vũ trang, để khôi phục và duy trì an ninh ở Bắc Đại Tây Dương. ”Điều khoản trong hiệp ước được định nghĩa là nếu Liên Xô tấn công các đồng minh châu Âu của Hoa Kỳ, nó sẽ được hiểu là một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, bài báo này không được sử dụng một lần mà được sử dụng lần đầu tiên kể từ sau vụ khủng bố ngày 12 tháng 9 năm 2001 nhằm đáp trả cuộc tấn công khủng bố vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này không dẫn đến một hoạt động của NATO, và Hoa Kỳ quyết định hoạt động trên cơ sở một liên minh gồm 49 quốc gia mà nó dẫn đầu. Sau đó, ngày 11 tháng 10 năm 2003, NATO tiếp nhận quyền chỉ huy hoạt động gìn giữ hòa bình ISAF của Liên hợp quốc tại Afghanistan. Ngày nay, tất cả các quốc gia là thành viên của Hiệp ước Warsaw, ngoài Liên Xô, và một phần của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, đều là thành viên của NATO. Trong Chiến tranh Lạnh, các quốc gia châu Âu trung lập như Ireland, Thụy Sĩ và Áo, cũng như một số quốc gia thuộc Nam Tư cũ, đã chọn không tham gia Liên minh. Một số quốc gia này cũng đang hợp tác với NATO. Trong số các nước Bắc Âu, Iceland, Na Uy và Đan Mạch là thành viên của NATO. Thụy Điển và Phần Lan trung lập về quân sự cho đến năm 2022.

Sức mạnh của Lực lượng vũ trang

Số tiền NATO chi cho các lực lượng vũ trang đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1990, khi số tiền này được chi là 503.906.000.000 USD (giá năm 2014). Bảng sau đây cho thấy số tiền mà NATO chi cho các lực lượng vũ trang so với các cường quốc quân sự lớn khác. Các con số là hàng triệu đô la Mỹ theo đơn vị tiền tệ ngày nay. Các quốc gia thành viên

Thành viên hiện tại

Thành viên sắp tới

Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập vào ngày 18 tháng 5 năm 2022. Gruzia, Kosovo, Bosnia và Herzegovina và Ukraine đã bày tỏ mục tiêu trở thành thành viên NATO nhưng vẫn chưa tham gia vào Kế hoạch hành động thành viên.

Tỷ trọng chi tiêu quốc phòng

Năm 2014, các thành viên NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2024. Chỉ có một số quốc gia đạt được mục tiêu.

NATO ra quyết định

Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC) là cơ quan ra quyết định cao nhất của NATO. Nó bao gồm các Đại diện Thường trực của các Quốc gia Thành viên và nhóm họp với số lượng nhỏ