Bộ lạc (sinh học)

Article

May 23, 2022

Chi (chi tiếng Latinh, chi số nhiều) là một cấp độ phân loại khoa học bao gồm một nhóm các loài có quan hệ về cấu trúc hoặc phát sinh loài. Đôi khi chi chỉ bao gồm một loài, trong trường hợp đó chúng ta nói đến một chi đơn loại. Đến lượt mình, cấp độ rộng hơn là bộ tộc Tên khoa học của một loài sinh vật gồm hai phần gồm tên chi và thuộc tính của loài. Dòng chi viết in hoa, thể loại viết thường. Tên loài cũng được in nghiêng. Ví dụ, chi người là Homo và tên loài là Homo sapiens.

Xem thêm

danh sách các chi thực vật chính

Nguồn