Chuông tự do

Article

May 23, 2022

Chuông Tự Do là một cuộc hành quân quân sự do John Philip Sousa của Hoa Kỳ sáng tác từ năm 1893. Đây là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Sousa. Tên của cuộc tuần hành đề cập đến đồng hồ tháp Chuông Tự do ở Philadelphia. Vào tháng Ba, dàn nhạc được đi kèm với những chiếc đồng hồ hình ống, và trong một số cách sắp xếp còn có cả tiếng chuông của con tàu. Sousa cuối cùng đã phát hành cuộc tuần hành dưới tên hiện tại của nó sau khi nhìn thấy một bức tranh lớn mô tả Chuông Tự do tại Hội chợ Thế giới Chicago năm 1893 như một chỗ dựa của một buổi biểu diễn yêu nước. Chuông Tự Do là sáng tác đầu tiên của Sousa đạt được thành công lớn về mặt tài chính. Ngày nay, Chuông Tự Do được biết đến với cái tên rạp xiếc bay trong loạt phim hài Monty Python của Anh. Cuộc tuần hành cũng đã được tổ chức tại lễ nhậm chức của các tổng thống Hoa Kỳ kể từ những năm 1990.

Nguồn