Trợ giúp: Cách chỉnh sửa trang

Article

May 22, 2022

Ghi nhớ

Không thể chỉnh sửa? Nếu tab “Xem nguồn” thay thế các tab chỉnh sửa, điều đó có nghĩa là trang được bảo vệ chống ghi (chỉ quản trị viên mới có thể chỉnh sửa trang này) hoặc được bảo vệ một phần (chỉ có thể được chỉnh sửa bởi người dùng đã đăng ký hơn bốn ngày). Sau đó, bạn có thể đưa ra yêu cầu hợp lý để quản trị viên thực hiện thay đổi đối với trang này.

Mô tả thay đổi của bạn trong hộp tóm tắt

Tốt nhất bạn nên mô tả những thay đổi mà bạn thực hiện. Những mô tả này được lưu cùng với chỉnh sửa của bạn và được hiển thị trong lịch sử bài viết. Chúng không thể được thay đổi sau đó. Việc mô tả chính xác bản chỉnh sửa của bạn cho phép các Wikipedians khác hiểu ý định của bạn và có thể giúp bạn nếu bạn đã mắc lỗi. Thay đổi lớn hay nhỏ? Có thể nhờ các liên kết "sửa đổi mã" để thực hiện hai loại sửa đổi: một sửa đổi nhỏ liên quan đến chính tả, văn phong, thêm liên kết nội bộ… một sửa đổi lớn, giúp bạn có thể thêm nội dung. Trong trường hợp này : đừng quên chèn các tài liệu tham khảo chất lượng để chứng minh thực tế rằng bạn đang thêm; không sao chép văn bản, không phải từ một trang web, hoặc từ phương tiện khác: tôn trọng bản quyền. Trình chỉnh sửa trực quan hoặc mã wikicode, làm thế nào để sử dụng chúng? Cả hai trình chỉnh sửa đều cho phép bạn làm mọi thứ. Tùy theo sự lựa chọn và thói quen của mỗi người để sử dụng một trình soạn thảo này hay trình soạn thảo kia. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các trang trợ giúp để sử dụng hai trình chỉnh sửa tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm. Theo kế hoạch nào? Để đi xa hơn, bạn có thể đọc Wikipedia: Quy ước lập kế hoạch để biết một bài báo thường có cấu trúc như thế nào.

Xem thêm