Trợ giúp: Chèn hình ảnh

Article

May 19, 2022

Chỉ là hình ảnh? Để thuận tiện, chúng tôi sử dụng thuật ngữ "hình ảnh", bởi vì nó chủ yếu là những hình ảnh có mặt trong các bài báo. Phương pháp được trình bày cũng cho phép bạn chèn video hoặc tệp ở các định dạng nhất định (ví dụ: pdf).

Thêm hình ảnh

Để thêm hình ảnh vào một bài báo, hình ảnh đó phải có trên Wikimedia Commons, thư viện phương tiện được chia sẻ bởi tất cả các Wikipedias. Nếu hình ảnh bạn muốn đặt trong một bài báo không có trên Wikimedia Commons, bạn có thể nhập hình ảnh đó vào đó và sau đó chèn hình ảnh này vào bài viết. Hãy cẩn thận, có nhiều trường hợp đặc biệt: chỉ những hình ảnh rất cũ (trong phạm vi công cộng) hoặc hình ảnh do bạn chụp mới được chấp nhận; xem chi tiết. Làm thế nào để chèn một hình ảnh đã có trên Commons? Để biết thêm giải thích về sự khác biệt giữa 2 giao diện, hãy xem Trợ giúp: Công cụ chỉnh sửa

Xem thêm

Wikipedia: Thỏa thuận sử dụng hình ảnh Wikipedia: Định dạng hình ảnh