Thể loại: Cái chết gần đây

Article

May 19, 2022

Các bài viết liên quan đến một người mới qua đời được tự động đưa vào danh mục này bằng cách thêm mẫu {{Cái chết gần đây}} ở đầu bài viết. Bạn nên thêm mô hình này vào đầu của bất kỳ bài viết nào bị ảnh hưởng và xóa nó sau khoảng hai tuần. Ngoài ra, nó sẽ được kiểm tra thường xuyên, chẳng hạn như thông qua liên kết này, các bài báo được phân loại ở đây đều thuộc Danh mục: Chết vào tháng 4 năm 2022 hoặc Danh mục: Chết vào tháng 5 năm 2022.