1925 Giải vô địch quyền anh nghiệp dư Châu Âu

Article

May 22, 2022

Phiên bản đầu tiên của Giải vô địch quyền anh nghiệp dư châu Âu diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 5 năm 1925.

Kết quả

Bục

Biểu đồ huy chương

Ghi chú và tài liệu tham khảo

Liên kết bên ngoài

vi