Danh sách các nhà vô địch thế giới quyền anh Pháp

Article

May 22, 2022

Danh sách các nhà vô địch thế giới quyền anh chuyên nghiệp người Pháp được các tổ chức sau công nhận: WBA (Hiệp hội Quyền anh Thế giới), được thành lập vào năm 1921 và kế nhiệm NBA (Hiệp hội Quyền anh Quốc gia) vào năm 1962, WBC (Hội đồng Quyền anh Thế giới), được thành lập vào năm 1963, IBF (Liên đoàn Quyền anh Quốc tế), được thành lập vào năm 1983, WBO (Tổ chức Quyền anh Thế giới), thành lập năm 1988, cập nhật: 14 tháng 3 năm 2009

Danh sách các võ sĩ Pháp vô địch thế giới

Ghi chú và tài liệu tham khảo

Liên kết bên ngoài

Trang web chính thức của WBA Trang web chính thức của WBC Trang web chính thức của IBF Trang web chính thức của WBO Cổng thông tin quyền anh