1991 cuộc trưng cầu dân ý của Liên Xô

Article

May 22, 2022

Cuộc trưng cầu dân ý của Liên Xô năm 1991 là cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 17 tháng 3 năm 1991 tại Liên Xô để cho phép người dân bỏ phiếu về việc bảo tồn Liên bang Xô viết như một liên bang được gọi là Liên minh các nước Cộng hòa có chủ quyền Xô viết. Đây là cuộc trưng cầu dân ý duy nhất được tổ chức ở Liên Xô. Ông thấy đề xuất được đa số phiếu thuận chấp thuận.

Câu hỏi

Câu hỏi được đặt ra là: “Bạn có nghĩ rằng điều cần thiết là phải bảo tồn Liên Xô như một liên bang đổi mới của các nước cộng hòa có chủ quyền và bình đẳng, nơi các quyền và tự do của tất cả mọi người, bất kể quốc tịch, sẽ được đảm bảo đầy đủ? »

Kết quả

Phân tích

Cuộc trưng cầu dân ý phần lớn được thông qua với tỷ lệ tham gia là 80,03% cho 77,85% phiếu thuận. Do đó, lá phiếu đồng ý đã chiếm ưu thế ở tất cả chín nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết tham gia. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu sẽ bị các nhà chức trách chính trị của Armenia, Georgia, Estonia, Latvia, Lithuania và Moldova tẩy chay.

Ghi chú và tài liệu tham khảo

Cổng thông tin chính trị Cổng thông tin những năm 1990 Cổng thông tin Liên Xô