Shivkumar Sharma

Article

May 22, 2022

Shivkumar Sharma, sinh ngày 13 tháng 1 năm 1938 tại Jammu và mất ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại Bombay, là một nghệ sĩ santoor người Ấn Độ, một nhạc cụ dân gian từ Kashmir mà ông đã biến tấu và điều chỉnh để biểu diễn âm nhạc Hindustani, âm nhạc cổ điển của Bắc Ấn Độ. Tên của ông thường được đặt trước danh hiệu danh dự của pandit.

Tiểu sử

Shivkumar Sharma nhận được sự đào tạo âm nhạc từ cha mình, trên tablâ.

đĩa đệm

Ghi chú và tài liệu tham khảo

Liên kết bên ngoài

Trang web chính thức Tài nguyên âm nhạc: Discogs Grove Music Online MusicBrainz Muziekweb Songkick Nguồn nghe nhìn: Cơ sở dữ liệu phim Internet Cổng âm nhạc thế giới Cổng thế giới Ấn Độ