Tim V. Johnson

Article

May 22, 2022

Timothy Vincent Johnson, được gọi là Tim V. Johnson, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1946 tại Champaign (Illinois) và mất ngày 9 tháng 5 năm 2022 tại Urbana (Illinois), là một chính trị gia người Mỹ, đảng viên Đảng Cộng hòa. Ông đại diện cho Quận thứ mười lăm của Illinois tại Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 2001 đến năm 2013.

Tiểu sử

Tài liệu tham khảo

Xem thêm

Các bài viết liên quan

Lập pháp Hoa Kỳ tại Illinois: 2010 | Năm 2008 | Năm 2006 | Năm 2004 | Năm 2002 | 2000

Liên kết bên ngoài

Nguồn lực Đời sống Công cộng: Thư mục Tiểu sử của Ủy ban Bầu cử Liên bang C-SPAN của Quốc hội Hoa Kỳ Illinois Portal Cổng thông tin chính trị Hoa Kỳ