Wikipedia: Ephemeris

Article

May 19, 2022

Tiêu chí

Sáu sự kiện mỗi ngày; Lịch Gregorian và giờ địa phương; tốt hơn là chỉ chọn các sự kiện không có hoặc ít tranh cãi về ngày tháng; Ujjghk. . * Phải tránh những trường hợp tử vong và sinh đẻ, trừ trường hợp ngoại lệ gây ra hậu quả nghiêm trọng (ví dụ: vụ ám sát Henri IV); các yếu tố đưa ra phải cân bằng ở một mức độ nào đó theo thời gian, không quá tập trung vào Pháp và phải đa dạng (lịch sử, chính trị, khoa học, kinh tế, y học, v.v.); mỗi sự kiện chỉ nên được đề cập trong một ngày; chỉ có thể có một hình ảnh mỗi ngày.

Hôm nay