Wikipedia: Ephemeris / ngày 13 tháng 5

Article

May 22, 2022

1648: cuộc nổi dậy của nghị viện bắt đầu ở Pháp. 1779: Hiệp ước Teschen chấm dứt Chiến tranh Kế vị Bavaria giữa Phổ và Áo. 1871: để giải quyết câu hỏi của La Mã, Vương quốc Ý ban hành Luật Bảo đảm cho Giáo hoàng một số lợi thế ngoại giao và pháp lý sau khi các quốc gia của ngài sáp nhập; luật bị bác bỏ bởi Đức Piô IX, người tự coi mình là “tù nhân ở Vatican”. 1888: Luật Vàng xóa bỏ chế độ nô lệ ở Brazil. 2008: Các cuộc tấn công bằng bom tấn công Jaipur. 2017: phong thánh cho Jacinta và François Marto, một thế kỷ sau khi Đức mẹ đồng trinh (bức tượng) xuất hiện với họ lần đầu tiên, ở Fátima (Bồ Đào Nha).