Wikipedia: Nguyên tắc thành lập

Article

May 23, 2022

Các nguyên tắc thành lập của Wikipedia đặt ra các dòng chính xác định Wikipedia và các điều kiện để phát triển Wikipedia. Chúng tạo thành nền tảng vô hình của tất cả các quy tắc và khuyến nghị của dự án và có năm con số: bách khoa toàn thư, tính trung lập của quan điểm, tự do nội dung, nghi thức cộng đồng và tính linh hoạt của các quy tắc.

Ghi chú

Liên kết bên ngoài

Video giải thích các nguyên tắc thành lập (Video này là một phần của WikiMOOC).