1264

Article

May 22, 2022

1264 (MCCLXIV bằng chữ số La Mã) là một năm nhuận của thế kỷ 13.

Sự kiện

Ngày 11 tháng 8: Orvieto - Giáo hoàng Urban IV thiết lập Lễ nghi của Corpus Domini với con bò tót Transiturus de hoc mundo

Sinh ra

Những cái chết

Lịch

Các dự án khác

Wikimedia Commons chứa hình ảnh hoặc các tệp khác về 1264