1666

Article

May 22, 2022

1666 (MDCLXVI bằng chữ số La Mã) là một năm của thế kỷ 17.

Sự kiện

Trận hỏa hoạn lớn ở London: từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9, một đám cháy lớn, bắt nguồn từ lò làm bánh, gần như phá hủy hoàn toàn thành phố, sẽ được xây dựng lại phần lớn trong những năm tiếp theo, áp dụng các quy định nghiêm ngặt. Ngày 22 tháng 12: Học viện Khoa học được thành lập tại Paris.

Sinh ra

Những cái chết

Lịch

Các dự án khác

Wikimedia Commons chứa hình ảnh hoặc các tệp khác về 1666