Thiết bị giải trí ống tia âm cực

Article

May 22, 2022

Thiết bị giải trí ống tia âm cực là trò chơi điện tử tương tác đầu tiên được biết đến. Được hình thành vào năm 1947 bởi Thomas Goldsmith và Estle Ray Mann, thiết bị mô phỏng một viên đạn pháo hướng tới mục tiêu trên màn hình CRT, được điều khiển bởi người chơi bằng cách điều chỉnh các nút để thay đổi quỹ đạo của một điểm của chùm tia trên màn hình để tiếp cận nhựa mục tiêu được xếp chồng trên màn hình.