Hermbert của Toulouse

Article

May 22, 2022

Erembert của Toulouse (Wocourt gần Poissy, thế kỷ thứ 7 - Fontenelle, 674) là một giám mục và tu sĩ Cơ đốc người Frank, được Giáo hội Công giáo tôn là vị thánh.

Tiểu sử

Lúc đầu là một tu sĩ tại Fontenelle ở Neustria, ông được Clotaire III bổ nhiệm làm giám mục của Toulouse vào năm 657. Ông từ chức năm 668 do các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, về hưu ở Fontenelle. Sau khi ông qua đời, anh trai Camargo và hai con trai của ông cũng tiếp bước ông khi vào tu viện Fontenelle, sau khi đã hiến tặng tất cả tài sản của họ cho Nhà thờ.

Sự thờ cúng

Lễ phụng vụ của Thánh Eremberto được cử hành vào ngày 14 tháng Năm. Từ sách Tử đạo La Mã: "Trong tu viện Fontenelle thuộc địa phận Neustria, nước Pháp, Thánh Erembert, cựu giám mục của Toulouse, người đã sống theo quy tắc đan viện".

Các dự án khác

Wikimedia Commons chứa hình ảnh hoặc các tệp khác về Erembert of Toulouse

Liên kết bên ngoài

Eremberto di Tolosa, về Các vị thánh, phước lành và nhân chứng, santiebeati.it.