Cực địa lý

Article

May 22, 2022

Mỗi điểm trong số hai điểm trên bề mặt của một thiên thể hoặc hành tinh đặt trên trục quay được gọi là cực địa lý. Mặc dù các cực địa lý thường ít nhất có thể xác định được gần như là hai điểm xa nhất so với mặt phẳng quỹ đạo, nhưng đây không phải là quy tắc chung: một ví dụ nổi tiếng là Sao Thiên Vương, trục quay của nó tạo thành một góc chỉ 8 độ với mặt phẳng quỹ đạo. Đối với Trái đất, những gì thường được gọi là Bắc Cực và Nam Cực chính xác là các cực địa lý, được tất cả mọi người chấp nhận như một tham chiếu tuyệt đối trong bản đồ học. Không nên nhầm lẫn các cực địa lý với các cực từ, chúng cũng có thể tồn tại trên một hành tinh và nhìn chung không trùng với các cực địa lý. Ở Trái đất, điều này có nghĩa là khi bạn định hướng bằng la bàn từ, bạn phải tính đến độ lệch từ.

Các mặt hàng liên quan

Cực Bắc cực Nam Vùng cực Chiếu UPS

Các dự án khác

Wiktionary chứa bổ đề từ điển «polo» Wikimedia Commons chứa hình ảnh hoặc các tệp khác trên polo