Van Additron

Article

May 22, 2022

Additron là một van được thiết kế bởi kỹ sư Josef Kates vào khoảng năm 1950, để thay thế các van điện tử riêng lẻ và các thành phần hỗ trợ cần thiết để thực hiện chức năng của một bit kỹ thuật số bộ cộng đầy đủ. Tiến sĩ Kates đã phát triển Additron với ý định tăng cơ hội thành công và độ tin cậy trong khi giảm kích thước, mức tiêu thụ điện năng và độ phức tạp của Máy tính Điện tử Đại học Toronto (UTEC) Tuy nhiên Additron đã không đi vào sản xuất tại Công ty Ống chân không Rogers , nơi các nguyên mẫu được chế tạo, cũng không được sử dụng trong UTEC, chỉ xuất hiện trước công chúng rộng rãi tại gian hàng của công ty tại Triển lãm Quốc gia Canada năm 1950, bên trong máy tính Bertie the Brain, để thể hiện những điều kỳ diệu của máy tính điện tử. Bằng sáng chế van đã được nộp cho Hiệp hội Sản xuất Truyền hình Vô tuyến điện vào ngày 20 tháng 3 năm 1951 (với mã số 6047).

Bằng sáng chế

(EN) US2784312, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Ghi chú