Wikimedia Meta-Wiki

Article

May 16, 2022

Wikimedia Meta-Wiki (còn gọi là Meta) là wiki được Wikimedia Foundation sử dụng để điều phối các dự án của mình.

Tính năng

Được thành lập vào tháng 11 năm 2001 dưới tên Meta-Wikipedia, nó hiện đóng các vai trò sau: Thảo luận về từ ngữ của các dự án Wikimedia. Là một diễn đàn cho các bài luận cá nhân, không nhất thiết phải là NPOV. Chuẩn bị nội dung cho các dự án khác. Điều phối cho quá trình phát triển. Để trở thành hướng dẫn sử dụng phần mềm MediaWiki.Meta hiện đang là một trong những nơi thảo luận chính của tất cả các Wikimedians (nhưng cả Wikipedians, Wikisourcians, v.v.). Meta là một dự án tự chủ và độc lập và do đó có các chính sách riêng. Không giống như phiên bản gốc của trang này trên Wikipedia tiếng Anh, Meta đã trở thành một trang web làm việc đa ngôn ngữ được sử dụng bởi những người đóng góp cho các dự án Wikimedia Foundation khác nhau. Meta sử dụng phần mềm MediaWiki.

Liên kết bên ngoài

Meta trang chính