Wikinotizie

Article

May 22, 2022

Wikinews là dự án đa ngôn ngữ của Wikimedia Foundation nhằm mục đích trở thành một nguồn tin tức thời sự mà bất kỳ ai cũng có thể đóng góp. Nhiệm vụ của nó là "tạo ra một môi trường không đồng nhất, nơi các nhà báo wiki có thể truyền bá tin tức về một loạt các sự kiện hiện tại". Không giống như các dự án Wikimedia khác, nội dung của Wikinews phần lớn có thể truy cập được thông qua giấy phép Creative Commons Attribution 2.5. Ấn bản tiếng Ý, ra mắt vào ngày 31 tháng 3 năm 2005, lưu trữ hơn 8.000 bài báo vào năm 2017. Ấn bản tiếng Anh, tính đến năm 2017, chứa hơn 21.000.

Ghi chú

Các dự án khác

Wikinews chứa tin tức thời sự trên Wikinews Wikimedia Commons chứa hình ảnh hoặc các tệp khác trên Wikinews

Liên kết bên ngoài

Wikinews trên Meta-Wiki (danh sách tất cả các ngôn ngữ của Wikinews) Trang chính của phiên bản tiếng Anh Trang chính của phiên bản tiếng Ý (Wikinews)