Wikipedia: Đại sứ quán

Article

May 22, 2022

Đại sứ quán Wikipedia là đại sứ quán mà Wikipedia tiếng Ý cung cấp cho những người Wikipedians để phối hợp giữa các phiên bản của bách khoa toàn thư của chúng tôi bằng các ngôn ngữ khác nhau. Dự án Wikipedia là dự án đa ngôn ngữ, với các phiên bản hiện có bằng hơn 290 ngôn ngữ, với nhiều công việc chính đang được tiến hành và nhiều việc phải làm. Do đó, Đại sứ quán Wikipedia là một nơi tham khảo và gặp gỡ, cũng như một kho tài nguyên cho các vấn đề trong mối quan hệ giữa các ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến sự khác biệt ngôn ngữ, mở rộng các quy tắc và chính sách và phối hợp các liên kết giữa các trang trên các chủ đề giống nhau bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Danh sách gửi thư

Danh sách gửi thư Wikipedia-l dành cho tất cả các Wikipedians thuộc mọi ngôn ngữ và quốc tịch. Ngôn ngữ chính là tiếng Anh, nhưng tất cả các ngôn ngữ đều được chào đón. Ai đó sẽ cố gắng dịch nếu cần thiết (tin nhắn song ngữ sẽ là lý tưởng).

Các đại sứ

Đại sứ Wikipedia nên theo dõi Đại sứ quán và danh sách gửi thư về các vấn đề ngôn ngữ của dự án (Wikipedia-l) và danh sách gửi thư bằng tiếng Anh của WikiEN-l và Wikitech-l về các chủ đề mà cộng đồng đại diện quan tâm. Đại sứ cũng nên chú ý đến các vấn đề và ý tưởng của địa phương có thể được quan tâm chung. Danh sách cập nhật các đại sứ có thể được tìm thấy trên meta: Wikipedia Đại sứ quán.