quần đảo

Article

May 22, 2022

Quần đảo (群島) hay quần đảo (諸島) là một nhóm các đảo. Tuy nhiên, nhìn chung, quần đảo là một hòn đảo gần với đất liền, quần đảo là một hòn đảo ở xa hơn một chút, và quần đảo là một loạt các đảo.

Danh sách

Đảo Deokjeok Đảo Gogunsan súng xoa bóp Quần đảo Mangol quần đảo khổng lồ Đảo đơn độc nhóm trông Đảo Hwawon Quần đảo Ui Đảo Soan Quần đảo Chuja Hoàng Sagundo Quần đảo trường sa Quần đảo Maldives Quần đảo Andaman Quần đảo Aland Quần đảo Molucca Quần đảo Palau Quần đảo Mariana Quần đảo Bismarck Quần đảo Caroline đảo Marshall Quần đảo Truke Quần đảo Solomon Quần đảo Santa Cruz Quần đảo Wallace Quần đảo Fiji Quần đảo Tonga Quần đảo Nansei

Xem thêm

Bán đảo quần đảo

Liên kết bên ngoài

Wikimedia Commons có phương tiện liên quan đến Quần đảo.