Xám (chiếc)

Article

May 22, 2022

Màu xám (ký hiệu Gy) là đơn vị SI cho liều hấp thụ.

Định nghĩa

Một màu xám là một jun năng lượng bức xạ được một kg vật chất hấp thụ. Một G y Một J k g Một m 2 ⋅ S - 2 {\ displaystyle 1 \ mathrm {Gy} 1 \ {\ frac {\ mathrm {J}} {\ mathrm {kg}}} 1 \ \ mathrm {m} ^ {2} \ cdot \ mathrm {s} ^ {- 2}} Nó là cùng một đơn vị với sievert. Để tránh nguy cơ nhầm lẫn giữa liều lượng và liều lượng hấp thụ, nên sử dụng màu xám cho bức xạ hấp thụ và nên sử dụng sievert cho liều lượng.

Nguồn gốc

Màu xám được định nghĩa vào năm 1975 sau Louis Harold Grey (1905-1965).

Chuyển đổi

1 màu xám bằng 100 rad 1 hecta.