Danh sách các quốc gia theo khu vực

Article

May 22, 2022

Danh sách các quốc gia theo khu vực là danh sách các quốc gia được xếp hạng theo tổng diện tích của thế giới. Vì mục đích thống kê, lãnh thổ của mỗi quốc gia cũng được in nghiêng. Các số liệu dưới đây chỉ đề cập đến tổng diện tích và bao gồm các hồ, hồ chứa và sông nằm trong lãnh thổ, nhưng không bao gồm lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế. Ngoài ra, các khu vực và lãnh thổ không có người ở như Nam Cực cũng bị loại trừ. Các hiệp hội và tổ chức đa quốc gia như Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc cũng bị loại trừ.

Danh sách các quốc gia theo khu vực

Xem thêm

dân số các nước trên thế giới Mật độ dân số của các nước trên thế giới tiền tệ thế giới Miền quốc gia (TLD Internet) Mã quốc gia quốc tế Danh sách các quốc gia theo số lượng xuất khẩu