Bách khoa toàn thư

Article

May 22, 2022

Bách khoa toàn thư (百科 事 典, tiếng Anh: encyclopedia, tiếng Latinh: encyclopædia) là một cuốn sách được sắp xếp và diễn giải một cách có hệ thống cho từng mục bằng cách thu thập kiến ​​thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau về mọi mặt của tự nhiên và hoạt động của con người, chẳng hạn như khoa học, công nghệ và nghệ thuật. , và chủ yếu được sử dụng như một cuốn sách tham khảo. Tên tiếng Anh của bách khoa toàn thư, 'bách khoa toàn thư', có nguồn gốc từ sự kết hợp của hai từ Hy Lạp ἐγκύκλιος và παιδεία, có nghĩa là dạy và nuôi dưỡng tất cả các loại kiến ​​thức. Nói cách khác, mục đích ban đầu của bách khoa toàn thư là 'giáo dục'. Trong khi đó, một mục đích khác của bách khoa toàn thư là 'tham khảo'. Các bách khoa toàn thư hiện đại thường có mục đích vừa là 'giáo dục' và 'tham khảo'. Các loại bách khoa toàn thư được phân chia theo phạm vi của các từ khóa. Việc xây dựng một bách khoa toàn thư với các từ khóa có phạm vi rộng được gọi là macro-itemism, và sử dụng các từ khóa có phạm vi tương đối hẹp được gọi là sub-itemism. Chủ nghĩa mục chính là một phương pháp giải thích một chủ đề một cách sâu sắc và toàn diện, và một bách khoa toàn thư giáo dục chọn phương pháp thu thập và thêu dệt các bài báo của các học giả nổi tiếng, một ví dụ điển hình. Mặt khác, bách khoa toàn thư áp dụng chủ nghĩa tiểu mục được mô tả ngắn gọn và súc tích cho từng tiêu đề và có ưu điểm là cung cấp thông tin về nhiều tiêu đề khác nhau so với chủ nghĩa mục lớn, vì vậy chúng thường được sử dụng trong bách khoa toàn thư với mục đích tham khảo. Các bộ bách khoa toàn thư ngày nay có nhiều điểm khác biệt và về mặt nội dung, không chỉ mô tả bằng văn bản mà còn cung cấp nhiều tài liệu tham khảo khác nhau như ảnh, minh họa và sơ đồ. Trong thời hiện đại, với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, một số tài liệu ở dạng CD-ROM và DVD-ROM hơn là dạng sách truyền thống, một số khác được cung cấp trên Internet đã xuất hiện. Các bách khoa toàn thư của Hàn Quốc được cung cấp trực tuyến ở Hàn Quốc bao gồm Wikipedia tiếng Hàn, Bách khoa toàn thư thế giới Doosan và Bách khoa toàn thư thế giới Britannica.

Lịch sử của bách khoa toàn thư

Nguồn gốc của bách khoa toàn thư là một viện bảo tàng do Gaius Plinius Secundus biên soạn. Phương pháp biên soạn giống như một bách khoa toàn thư phương Đông (類 集), trong đó các cuốn sách khác nhau của Suyeongjajib (经 史 子 集) ở Trung Quốc được phân loại theo mục. Việc biên soạn như tuyển tập này được biên soạn cho đến thế kỷ 17. Bộ bách khoa toàn thư đầu tiên theo bảng chữ cái đã được Moreri cố gắng đưa vào Từ điển Lịch sử vào năm 1674, và sau đó được Alstid sử dụng trong Bách khoa toàn thư Septem Tomisdistinca. Để tham khảo, theo nghĩa chúng được thu thập theo loại của từng vật phẩm, Yuseo còn được gọi là Yuseo (類 書), Yuchwi (類 聚) và Hwijip (彙集).

Sau bách khoa toàn thư

Bộ bách khoa toàn thư, do Chambers biên soạn năm 1728, là một bộ bách khoa toàn thư hiện đại. Cuốn bách khoa toàn thư này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, được đánh dấu bằng các tài liệu tham khảo chéo và chứa các bài báo. Sau đó, Chambers xuất bản một ấn bản bổ sung. Vào giữa thế kỷ 18, ở Pháp có một kỷ nguyên bách khoa toàn thư. Bách khoa toàn thư tập trung vào Diderot, và các học giả Khai sáng như Rousseau, Kenneth, và Voltaire đã tham gia với số lượng lớn. Tập thứ hai được xuất bản vào năm 1751, nhưng nó đã bị hủy bỏ. Sau đó, Diderot đã làm thêm và hoàn thành 28 tập vào năm 1772, và 5 cuốn sách và mục lục đã được thêm vào để hoàn thành tổng cộng 35 tập. Cũng trong năm đó, tên của Từ điển Thế giới Thế kỷ 19 xuất hiện. Cuốn sách sau này trở thành bách khoa toàn thư Larus. Ở Anh trong cùng thế kỷ, bộ bách khoa toàn thư nổi tiếng thế giới Britannica được xuất bản hàng tuần thành các tập riêng biệt từ năm 1768, và được làm thành ba tập vào năm 1971. Bộ bách khoa toàn thư đã phát triển hơn nữa và hiện nay �