Soma (Manisaju)

Article

May 22, 2022

Soma là một thành phố thuộc tỉnh Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ, với dân số 102.666 người. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2014, một vụ nổ đã xảy ra tại mỏ than Soma.