Bưu điện Washington

Article

May 22, 2022

Washington Post là tờ báo lớn nhất được xuất bản ở Washington, D.C. Thường được gọi đơn giản là một bài đăng. Cùng với The New York Times và The Wall Street Journal, đây là tờ nhật báo tiêu biểu nhất của Hoa Kỳ và có nhiều bài báo quốc tế. Bài đăng có các bài viết về Nhà Trắng, Thượng viện và chính quyền Hoa Kỳ. Năm 1961, Newsweek được mua lại như một công ty con. Vào tháng 8 năm 2013, nó đã được bán cho Jeff Bezos.

Lịch sử

Được thành lập bởi Stilson Hutchison vào năm 1877, việc bổ sung một ấn bản Chủ nhật vào năm 1880 đã khiến nó trở thành tờ báo đầu tiên của thành phố xuất bản bảy ngày một tuần.

Ý nghĩa trong Lịch sử Báo chí Hoa Kỳ

Một trong những sự kiện quan trọng nhất của tờ Post là trường hợp các phóng viên Bob Woodward và Carl Bernstein khám phá ra sự thật đằng sau vụ Watergate, được các phụ tá của Tổng thống Nixon lúc bấy giờ che giấu. Điều này đã tác động lớn đến việc Tổng thống Richard Nixon từ chức.

Xem thêm

Newsweek

Chú thích cuối trang

Liên kết bên ngoài

Washington Post - Trang web chính thức trang web của công ty