Wikipedia: Hình ảnh trong ngày

Article

May 22, 2022

Bức tranh hôm nay từ Wikimedia Commons được chọn từ những bức tranh đẹp nhất. Những bức tranh đẹp là những bức tranh đẹp nhất trên Wikimedia Commons và được quyết định bởi sự đồng thuận của những người sử dụng Wikimedia Commons. ()

Hình ảnh sử dụng trong ngày

Bạn có thể sử dụng {{picture of the day}} để hiển thị hình ảnh trong ngày trên các trang của người dùng. Cách sử dụng: {{Hình ảnh hôm nay}} {{Hình ảnh hôm nay | Size 000 | Location floatright / floatleft / center}}

Danh sách