Wikipedia: Lịch sử ngày nay

Article

May 22, 2022

Nguyên tắc chỉnh sửa

Bạn chỉ được thêm nội dung từ các bài viết trên Wikipedia, và tất cả nội dung phải thuộc về. Bạn có thể viết tối đa 5 sự kiện quan trọng mỗi ngày. Đối với mỗi sự cố, một liên kết có liên quan nhất sẽ được in đậm. Bên cạnh ngày, hãy viết ngày kỷ niệm chính tương ứng với ngày đó. Những ngày kỷ niệm mà ngày thay đổi hàng năm là không nhỏ, trừ khi có những dịp đặc biệt. Chỉ có một hình / ảnh được đặt ở bên phải. Kích thước được đề xuất cho bản vẽ / ảnh là 100px. Khi đặt khuôn mặt của mọi người, v.v., hãy sử dụng ảnh mặt trước hoặc ảnh mặt trái bất cứ khi nào có thể. Chèn ảnh / ảnh: [[file: filename.jpg | right | 100px | file description]]