Wikipedia: Thống kê

Article

May 17, 2022

Ngay cả khi bạn đang đọc bài viết này, trang Wikipedia tiếng Hàn đang được chỉnh sửa 313 lần mỗi giờ. Hiện tại, có 588,971 bài viết trên Wikipedia tiếng Hàn, với trung bình 123 bài viết mới mỗi ngày.

Thống kê

Đặc biệt: Thống kê WikiStats v2 WikiStats v1 báo cáo cơ sở dữ liệu Công cụ phân tích số lần xem trang Danh sách các dự án Wikimedia theo quy mô Danh sách Wikipedia Wikipedia: Danh sách những người dùng Wikipedia đóng góp nhiều nhất Người dùng: Nhịp điệu / Thống kê: Thống kê người dùng Wikipedia tiếng Hàn theo năm (id người dùng, ngày đăng ký, chỉnh sửa xếp hạng theo năm) Người dùng: Ahn Youngmin Jeong / Thống kê: Thống kê hàng ngày từ Wikipedia tiếng Hàn Wikipedia: Các cột mốc quan trọng Wikipedia: Các mốc quan trọng của Wikipedia tiếng Hàn

Chú thích cuối trang