UN

Article

May 22, 2022

Liên hợp quốc (LHQ) hay Liên hợp quốc là một tổ chức quốc tế đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời theo đuổi sự thịnh vượng toàn cầu thông qua các hoạt động như thúc đẩy hợp tác quốc tế và cải thiện nhân quyền. Ngoài ra, LHQ là một tổ chức quốc tế bao gồm hầu hết các quốc gia trên thế giới, được thành lập vào ngày 24/10/1945 sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Mục đích của việc thành lập là duy trì hòa bình thế giới thông qua luật pháp quốc tế, hợp tác an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế và cải thiện quyền con người. Hiện nay, số quốc gia thành viên Liên hợp quốc là 193 quốc gia. Tiếng Anh tương tự là Lực lượng Đồng minh trong Thế chiến thứ hai, và tương tự như vậy là một Liên hợp quốc đối lập với Các cường quốc phe Trục. Ngoài ra, nó đã được đưa ra sau Thế chiến thứ hai vào năm 1945, và về nguyên tắc, nó đã thay thế một cách hiệu quả vai trò của Hội quốc liên với lý do ngăn chặn chiến tranh và tìm kiếm đàm phán đối thoại ở mỗi quốc gia. Nó có quyền lực được thực hiện trên toàn thế giới. . Hầu hết các quốc gia hiện được công nhận là quốc gia có chủ quyền đều là quốc gia thành viên của Liên hợp quốc. Trụ sở chính của Liên hợp quốc đặt tại New York, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và trụ sở chính ở New York tổ chức cuộc họp chung thường niên để đề xuất và thảo luận các vấn đề lớn. Nó cũng có Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague, Hà Lan. Ban Thư ký LHQ đặt tại Nairobi, Kenya (Ban Thư ký Nairobi), Vienna, Áo (Ban Thư ký Vienna) và Geneva, Thụy Sĩ (Ban Thư ký Geneva).

Lịch sử

Hội Quốc Liên, trước đây đóng vai trò điều phối trật tự quốc tế, đang dần mất đi ảnh hưởng của mình trong cộng đồng quốc tế. Cuối cùng, nó đã không thể ngăn chặn sự tái diễn của Chiến tranh thế giới thứ hai, và Liên Hợp Quốc đã trở thành một loại hình kế thừa của Hội Quốc Liên. Tên tiếng Anh "United Nations" lần đầu tiên được sử dụng trong Tuyên bố của Liên hợp quốc do Franklin D. Roosevelt và Winston Churchill đưa ra với quyết tâm tiếp tục chiến đấu chống lại phe Trục. Tuyên bố này được thông qua vào năm 1943, và nó đã được quyết định thành lập một tổ chức Đồng minh. Năm sau, đại diện của các Lực lượng Đồng minh lớn đã tập hợp lại và tổ chức Hội nghị Dumbarton Oaks. Sau hai năm thảo luận, họ đã đi đến việc thiết lập các mục tiêu cho các mục tiêu chính của Liên hợp quốc, các quốc gia thành viên, cấu trúc, hòa bình, an ninh và hợp tác. Các đại biểu từ 50 quốc gia tham dự Hội nghị các cường quốc tại San Francisco năm 1945 đã soạn thảo Hiến chương Liên hợp quốc dựa trên bản dự thảo và ký vào ngày 26 tháng 6. Ngày 24 tháng 10 cùng năm, Liên hợp quốc được thành lập khi Hiến chương có hiệu lực với sự đồng ý của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Hoa Dân quốc và 46 quốc gia khác. Ngày 24 tháng 10 (Ngày Liên hợp quốc), ngày thành lập Liên hợp quốc, cũng được chỉ định là một ngày kỷ niệm ở mỗi quốc gia. Đại hội đồng Liên hợp quốc đầu tiên với sự tham dự của tất cả 51 quốc gia thành viên, được tổ chức tại London vào tháng 1 năm 1946.

Hiến chương Liên hợp quốc

Hiến chương Liên hợp quốc gồm 19 chương và 111 điều. Chương 1 Mục đích và Nguyên tắc Mục đích: hòa bình và an ninh quốc tế, hữu nghị, nhân quyền Chương 6 Giải quyết Tranh chấp Hòa bình Đàm phán, kiểm tra, hòa giải, hòa giải, trọng tài, xét xử, các thể chế và thỏa thuận khu vực Chương VII Các biện pháp chống lại các mối đe dọa hòa bình, vi phạm hòa bình và các hành động xâm lược Điều 41: Đình chỉ quan hệ kinh tế, ngừng giao thông và liên lạc, thôi học Điều 42: Hành động quân sự — Biểu tình, Phong tỏa, v.v.

Tổ chức

Hiện nay, có năm cơ quan lớn của Liên hợp quốc. Hội đồng Quản trị của Liên hợp quốc cũng được bao gồm, nhưng khi Palau trở nên độc lập vào năm 1994, chức năng thực tế của tổ chức này đã biến mất và nó bị loại khỏi cơ quan chính. Năm tổ chức chính là: Đại hội đồng LHQ: Tất cả các quốc gia thành viên tập hợp để thảo luận. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA): Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Ban thư ký LHQ: Xử lý công việc hàng ngày. Tổng bí thư là người đứng đầu. Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc: Điều phối hoạt động của các cơ quan chuyên môn. Tòa án Công lý Quốc tế: Giải quyết các tranh chấp pháp lý. Hội đồng quản trị ủy thác của Liên hợp quốc: Trusts