Quốc hội Nhật Bản

Article

May 22, 2022

Chế độ ăn kiêng Quốc gia (National Diet) là nhánh lập pháp của chính phủ trung ương Nhật Bản. Đây là thể chế tối cao về chủ quyền quốc gia theo Hiến pháp Nhật Bản và là cơ quan lập pháp duy nhất ở Nhật Bản. Tòa nhà Chế độ ăn uống Quốc gia, được sử dụng cho mục đích y tế, nằm ở Chiyoda-ku, Tokyo.

Lịch sử

Năm 1874, Daisuke Itagaki và những người khác đã đệ trình "Sách trắng về việc thành lập Hội đồng bầu cử của nhân dân". Năm 1881, Thiên hoàng Minh Trị ban hành sắc lệnh hứa hẹn 10 năm sau sẽ mở Quốc hội. Hiến pháp của Đế quốc Nhật Bản được ban hành vào năm 1889. Được thành lập bởi lưỡng viện quốc hội, bao gồm quý tộc và hạ viện. 1890 Hội nghị Hoàng gia đầu tiên khai mạc. 1936 Tòa nhà Imperial Diet (nay là Tòa nhà Quốc hội) được hoàn thành. Năm 1947, Hiến pháp Nhật Bản có hiệu lực. Là cơ quan quyền lực quốc gia cao nhất, Quốc hội lưỡng viện gồm Hạ viện và Hạ viện được thành lập, Quốc hội khóa I được khai mạc.

Cấu hình

Quốc hội bao gồm Hạ viện và Hạ viện. Hạ viện tương ứng với Hạ viện và Hạ viện với Thượng viện, và cả hai viện đều bao gồm các thành viên của Quốc hội được bầu bởi những người có chủ quyền. Có một ban thư ký và một nhánh lập pháp, tương ứng, là các cơ quan hỗ trợ cả hai viện. Ngoài ra, còn có Thư viện Quốc hội với tư cách là một tổ chức phụ trợ không chịu sự kiểm soát trực tiếp của Nghị viện. Ngoài ra, Ủy ban truy tố thẩm phán và Tòa án luận tội thẩm phán đã được thành lập để thực hiện việc luận tội các thẩm phán của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp Nhật Bản. Hạ viện Ban Thư ký Hạ viện nhánh lập pháp hạ viện Hạ viện Ban thư ký của Hạ viện Văn phòng lập pháp của Hạ viện Thư viện Quốc hội Ủy ban truy tố thẩm phán thẩm phán tòa luận tội

Hoạt động

Hồi quy

Quốc hội chỉ hoạt động trong thời gian diễn ra kỳ họp. Tuy nhiên, ủy ban có thể tiến hành xem xét ngay cả tại thời điểm hoãn lại thông qua các thủ tục trước khi hoãn. Đại hội đồng (Quốc hội thường kỳ: Họp thường kỳ) Được triệu tập mỗi năm một lần, vào tháng Giêng, và kỳ họp là 150 ngày. Có thể gia hạn một lần. Cuộc họp tạm thời (Quốc hội tạm thời) Nội các quyết định triệu tập khi cần thiết. Quyết định triệu tập là không thể tránh khỏi khi có yêu cầu của ít nhất một phần tư tổng số thành viên Hạ viện. Kỳ họp được xác định bởi một nghị quyết nhất trí của cả hai viện và có thể được kéo dài đến hai lần. Kỳ họp đặc biệt (Quốc hội đặc biệt) Triệu tập sau cuộc tổng tuyển cử do Hạ viện bị giải tán. Quyết định của kỳ họp giống như quyết định của kỳ họp bất thường. Khi các vấn đề cần giải quyết khẩn cấp trong thời gian từ khi các thành viên của Hạ viện bị giải tán và trước khi kỳ họp đặc biệt được tổ chức, các Ủy viên của Hạ viện có thể tổ chức phiên họp bất thường. Mặc dù nghị quyết của Quốc hội khẩn cấp có hiệu lực như nghị quyết của Quốc hội, nhưng nó chỉ là tạm thời, và nếu không được sự đồng ý của Hạ viện sau khi qua đời, nó sẽ mất hiệu lực sau đó. Ủy ban Trong khi phiên họp toàn thể là trung tâm của các cuộc thảo luận về chương trình nghị sự của thời đại hội đồng hoàng gia, thì Quốc hội thời hậu chiến lại thảo luận chương trình nghị sự tập trung vào ủy ban. Mỗi ủy ban của Quốc hội có một ủy ban thường trực và một ủy ban đặc biệt có thể được thành lập khi cần thiết cho từng mục của chương trình nghị sự. Ngoài ra, một ủy ban đã được thành lập để điều tra chuyên sâu, dài hạn mà không cần đợi phái đoàn về các hạng mục cụ thể trong chương trình nghị sự.

Ban thường vụ

ủy ban nội các ủy ban tổng hợp ủy ban pháp luật Ủy ban Đối ngoại (Hạ viện) Hội đồng Bảo an (Hạ viện) Ủy ban Quốc phòng nước ngoài (Thành viên Hạ viện) Ủy ban Tài chính và Tài chính (Hạ viện) Ủy ban Tài chính và Tài chính (Thành viên Hạ viện) Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (Hạ viện) Ủy ban Khoa học và Nghệ thuật Tự do (Hạ viện) Ủy ban Phúc lợi và Lao động Ủy ban Nông lâm ngư nghiệp Ủy ban Công nghiệp Kinh tế Ủy ban vận tải đất ủy ban môi trường Ủy ban chính sách cơ bản quốc gia ủy ban ngân sách Ủy ban Giám sát Hành chính Giải quyết (Hạ viện) Ủy ban giải quyết (Hạ viện) Ủy ban Giám sát Hành chính (Hạ viện) Ủy ban chỉ đạo Quốc hội Ủy ban kỷ luật

Tiến bộ bác sĩ

Thủ tục bác sĩ

Đường túc số Phiên họp toàn thể - Theo Điều 56 (1) của Hiến pháp, ít nhất một phần ba tổng số thành viên của cả hai viện. Ủy ban - Hơn một nửa số thành viên theo Điều 49 của Đạo luật Quốc hội. túc số Phiên họp toàn thể - Điều 56 Đoạn 2 của Hiến pháp