Han Jeong-hye

Article

May 22, 2022

Han Jeong-hye (23 tháng 6 năm 1931 - 9 tháng 5 năm 2022) là một nhà nghiên cứu ẩm thực Hàn Quốc. Sinh ra tại Bukcheong, tỉnh Nam Hamgyong vào năm 1931, ông tốt nghiệp Học viện Ẩm thực Egami và Học viện Ẩm thực Kappo ở Nhật Bản vào năm 1969, và mở Học viện Ẩm thực Han Jeong-hye vào năm 1971. Được Tổ chức Du lịch Hàn Quốc ủy nhiệm trong mười năm từ những năm 1980, ông đã từng là đại sứ văn hóa để quảng bá văn hóa ẩm thực Hàn Quốc ra thế giới. Ông qua đời năm 2022 ở tuổi 91.

Sách nổi bật

《Nấu ăn của một triệu người》 (1970) 《Lifestyle Cooking (trên / dưới)》 (1973-1974) "Ẩm thực Han Quôc"

Tài liệu tham khảo

Tổ chức Phụ nữ Châu Á Thái Bình Dương Trường dạy nấu ăn Han Jeong-Hye Câu chuyện Lịch sử Phụ nữ - Nhà nghiên cứu ẩm thực Han Jeong-hye (Báo Phụ nữ)