1779

Article

May 22, 2022

Năm 1779 là một năm thông thường bắt đầu vào thứ Sáu.

Kỷ nguyên

Nhà Thanh Càn Long 44 năm Tám năm của Ani ở Nhật Bản Năm Càn Hưng thứ 40, triều đại Hồ Lê. Năm Tài Đức thứ 2, triều Tây Sơn

Năm

Năm thứ 28 của Vua Shoboku của Ryukyu Nhà Thanh 44 năm của Hoàng đế Càn Long Năm thứ 3 của vua Jeongjo, triều đại Joseon Năm thứ 40 của vua Hyeonjong của triều đại Hồ Lê Năm thứ 2 của triều đại Tây Sơn (泰德 帝)

sự kiện

Sinh

Ngày 21 tháng 2 - Friedrich Carl von Savigny, luật gia người Đức (d.

chết

Ngày 19 tháng 2 - James Cook, nhà thám hiểm người Anh (b.