chết năm 2022

Article

May 22, 2022

Dưới đây là danh sách những nhân vật đáng chú ý đã qua đời vào năm 2022.

Tháng 1

Tháng Hai

Tháng Ba

Tháng 4

Tháng năm

Tháng sáu

tháng bảy

tháng tám

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng mười hai

Khác

Danh sách những người chết vì COVID-19