Đột biến SARS-CoV-2

Article

May 22, 2022

SARS-CoV-2, gây nhiễm coronavirus-19 (COVID-19), có nhiều đột biến. Một số loại đặc biệt quan trọng vì chúng làm tăng khả năng lây nhiễm, tăng độc tính hoặc làm giảm hiệu quả của vắc xin. Virus đột biến COVID-19 đầu tiên trong lịch sử là virus B.1.499 xuất hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, và coronavirus tiếp tục đột biến, tạo ra nhiều loại virus đột biến khác nhau trên khắp thế giới.

Tổng quan

Rủi ro tương đối: Rất cao Cao vừa phải Thấp Rất thấp Không xác định

Ngày ảnh hưởng và xuất hiện ở Hàn Quốc

Đột biến xảy ra ở Hàn Quốc

Các biến thể có khả năng chiếm ưu thế

Các biến thể với ít hơn 10 trường hợp nhiễm trùng

Chú thích cuối trang

chủ sở hữu nội dung ghi chú tham khảo