Cirkus Bernardo

Article

May 23, 2022

Cirkus Bernardo là một chương trình giải trí của Na Uy được phát sóng trên kênh NRK Fjernyn vào năm 1962. Cirkus Bernardo là một gánh xiếc do Odd Grythe sản xuất cùng với Cirkus Arnardo và Cirkus Berny. Chương trình được phát sóng bốn tuần một lần, vào các ngày thứ Bảy. Các bản thu âm được thực hiện tại Oslo Ridehus. Số tiền bán vé được trao cho trẻ em bị Bại não.

Tài liệu tham khảo