Stanislav Shushkevich

Article

May 23, 2022

Stanislav Stanislavovich Shushkevich (1934–2022) là một chính trị gia và nhà khoa học người Belarus. Ông là chủ tịch của Xô Viết Tối cao Belarus trong giai đoạn 1991-1994, và do đó là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của đất nước sau khi độc lập khỏi Liên Xô. Là một chính trị gia, Shushkevich ủng hộ các lực lượng thị trường tự do và cải cách dân chủ, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập, bao gồm cả thông qua Hiệp định Minsk. Trước khi làm tổng thống, Shushkevich là một nhà khoa học lỗi lạc và là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Belarus. Ông đã có bằng tiến sĩ vật lý và toán học. Stanislav Shushkevich đã phải nhập viện trong phòng chăm sóc đặc biệt vào tháng 4 năm 2022, do covid-19. Anh qua đời ở Minsk vào đêm ngày 4 tháng Năm.

Tài liệu tham khảo