We go on board (chương trình truyền hình)

Article

May 23, 2022

We go on board là một chương trình giải trí của Na Uy với sự tham gia của Erik Bye, được phát sóng vào mỗi đêm Giáng sinh trên kênh NRK Fjernyn từ năm 1963 đến năm 1970. Nó được phát trên đài phát thanh. Tập đoàn Phát thanh truyền hình Na Uy và Dàn hợp xướng của Thủy thủ Na Uy thường xuyên tham gia vào các chương trình phát sóng này. Ngoài ra, đôi khi dàn hợp xướng của các cô gái Sandefjord cũng tham gia. Chương trình truyền hình này dựa trên chương trình phát thanh cùng tên của Erik Bye, phát hàng tháng từ năm 1959. Chuỗi chương trình phát thanh là các chương trình giải trí về và về các thủy thủ Na Uy, và tập hợp cả một quốc gia trước đài.

Xem thêm

We go on board (album)

Tài liệu tham khảo

Liên kết bên ngoài

(không) Chúng tôi lên NRK TV