Wikipedia: Bài báo trong tuần

Article

May 23, 2022

Bài viết của tuần này là một phần trên trang nhất được cập nhật mỗi tuần một lần với các phần đầu tiên từ một bài báo đặc biệt hay từ Wikipedia của chúng tôi, cùng với một hình ảnh. Các bài viết được chọn lọc từ các Bài báo xuất sắc, Bài báo được đề xuất và Danh sách hay của chúng tôi. Bạn cũng có thể giúp đề xuất một bài báo là bài báo của tuần; bạn nhập đề xuất của mình trên một trang thảo luận miễn phí dưới phần tổng quan hàng năm về các đề xuất. Ở đây bạn cũng có thể bình luận về các đề xuất của người khác. Kiểm tra trước trên trang thảo luận của bài viết để biết bài viết đó thuộc một trong các nhóm thương hiệu chất lượng nêu trên và bài viết đó chưa phải là Bài báo của tuần. Tổng quan về các bài báo có thể được tìm thấy ở đây. Hợp tác Scandinavia. Các ấn bản wikipedia ở Scandinavia hợp tác để hiển thị các bài báo hay trên trang nhất của nhau. Những bài báo này được sao chép từ wikipedias ngôn ngữ lân cận của chúng tôi, dựa trên sự lựa chọn của bài báo trong tuần đã được thực hiện ở đó.

Bài viết của tuần này

Bài báo Nynorsk tuần này

Bài báo trong tuần của Đan Mạch

Bài báo tiếng Thụy Điển đã chọn

Tuần 22

Tuần 23