Armstrong Whitworth

Article

May 23, 2022

Sir W G Armstrong Whitworth & Co Ltd là một công ty xây dựng của Anh hoạt động từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Nó được thành lập vào năm 1847 bởi William George Armstrong, tại Newcastle upon Tyne, chuyên chế tạo vũ khí, tàu thủy, đầu máy xe lửa, ô tô và máy bay. Ban đầu nó sản xuất máy thủy lực, cần cẩu và cầu, sau đó là vũ khí. Năm 1882, nó hợp nhất với công ty của Charles Mitchell để thành lập Armstrong Mitchell, đóng tàu trên sông Tyne. Một cuộc hợp nhất tiếp theo diễn ra vào năm 1897 với công ty kỹ thuật của Joseph Whitworth, thành lập Armstrong Whitworth. Năm 1927, Vickers gia nhập lực lượng để tạo ra Vickers-Armstrongs.

Tài liệu tham khảo

Liên kết bên ngoài

Đầu máy diesel và toa tàu của Armstrong Whitworth Brian Webb: Armstrong Whitworth: A World Diesel Pioneer - danh sách locos diesel ISBN 9781899889457]