khởi động overboard

Article

May 23, 2022

Hạ thủy là nghi lễ của hải quân mà một con tàu với vỏ tàu sẵn sàng được "hạ thủy ra khơi", con tàu nhân dịp này được nhận tên chính thức. Khởi động là thời điểm quan trọng đối với bất kỳ con tàu nào. Hành động này đòi hỏi sự cẩn trọng và chuẩn bị, đòi hỏi nhiều tính toán trước đó để không xảy ra sự cố phóng sớm và con tàu phải quay trở lại giai đoạn thi công. Nhìn chung, lễ hạ thủy là một dịp lễ hội mang đầy tính biểu tượng, phù hợp với truyền thống hải quân của thời dựng nước.

Tài liệu tham khảo