Sự khác biệt

Article

May 23, 2022

Trang trí hoặc trang trí của Nhà nước là một giải thưởng hoặc lệnh danh dự, do một Quốc gia cấp cho công dân hoặc người nước ngoài của mình; khi chúng không được Liên hợp quốc cấp. Trang trí nhà nước thường được phân loại thành quân sự và dân sự.

Đồ trang trí nhà nước

Ví dụ về giải thưởng: Huân chương Tự do Tổng thống - Hoa Kỳ Huân chương Bằng khen của Cộng hòa Ý - Ý Trật tự của Đế quốc Anh - Vương quốc Anh Order of the Southern Cross - Brazil Huy chương Tiradentes - Brazil Công dân ưu tú của Tự do và Công bằng Xã hội João Mangabeira - Brazil