Những cái chết vào năm 2022

Article

May 23, 2022

Đây là danh sách những người đáng chú ý đã qua đời trong năm 2022.

Tử vong mỗi tháng

Xem thêm

Wikipedia: Wikidata / Những cái chết gần đây