Vắc xin phòng bệnh đậu mùa

Article

May 23, 2022

Vắc xin đậu mùa là loại vắc xin thành công đầu tiên được phát triển, được Edward Jenner giới thiệu vào năm 1796. Sự phát triển của kỹ thuật này là kết quả của quan sát của Jenner rằng những phụ nữ bán sữa bò không bị bệnh đậu mùa tấn công vì trước đó họ đã bị nhiễm bệnh này. . bệnh đậu mùa bò, cho thấy rằng bệnh đậu mùa được tiêm chủng, lành tính hơn nhiều, được bảo vệ khỏi bệnh đậu mùa. Từ "vắc xin" có nguồn gốc từ Variolae vaccinenae, bệnh đậu mùa ở gia súc, thuật ngữ do Jenner đặt ra để chỉ bệnh đậu mùa bò và được sử dụng trong tiêu đề tác phẩm của mình. . Vắc-xin được cấy bằng kim tiêm hai đầu.

Tài liệu tham khảo